Voorwaarden

 1. De hond moet goed luisteren (het kennen van de basiscommando’s) en los kunnen lopen.
 2. De hond mag geen agressief gedrag vertonen tegenover andere honden en mensen.
 3. De hond dient een inentingsboekje te hebben waaruit blijkt dat de hond is gevaccineerd (de jaarlijkse cocktail en kennelhoest). De hond wordt door u behandeld tegen vlooien en teken en dient ontwormd te zijn.
 4. Loopse en zieke honden kunnen niet mee. Meld zo snel mogelijk besmettelijke ziektes.
 5. Lekker Los! kan te allen tijde de hond weer weigeren.
 6. Lekker Los! is niet verantwoordelijk voor het weglopen van de hond. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een hond zijn eigen weg kiest, dan zal alles in het werk worden gesteld de hond terug te vinden.
 7. Lekker Los! heeft het recht om in geval van acute noodzaak, voor uw rekening en risico, de hulp van een dierenarts in te roepen. Indien mogelijk zal Lekker Los! u hierover voorafgaand op de hoogte stellen.
 8. Betaling dient vooraf te geschieden. Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd, anders worden deze alsnog aan u in rekening gebracht.
 9. De eigenaar van de hond blijft ook tijdens het uitlaten wettelijk aansprakelijk voor de hond (de eigenaar dient een WA-verzekering te hebben waarin de hond is opgenomen). Lekker Los! is niet aansprakelijk voor de schade die de hond oploopt of aanricht. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om dit te voorkomen.
 10. De eigenaar van de hond geeft middels een sleutelcontract toestemming om het huis binnen te gaan of zorgt dat Lekker Los! binnen gelaten wordt door derden.
 11. Uw hond laten meegaan is geheel op eigen risico!

Alles voor een GELUKKIGE HOND!